2% Z DANÍ ZA ROK 2019

 

MILÍ PRIATELIA, DOVOĽUJEME SI UCHÁDZAŤ SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2019

Údaje o prijímateľovi :

SVETIELKO POMOCI n.o.

Pražská 541/8, 040 11 Košice - mestská časť Západ

IČO : 45736171

Právna forma : nezisková organizácia

Ak ste sa rozhodli pomôcť aj vy, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii SVETIELKO POMOCI, prinášame vám návod, čo musíte urobiť - platí aj

v prípade, ak máte posunutý termín na podanie daňového priznania za rok 2019.

 

ZMENA v súvislosti s Covid19 - ZAMESTNANCI

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Termín, kedy sú daňovníci povinní podať daňové priznanie za rok 2020 je 31.10.2020. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné podať do 30.11.2020. Zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 16. novembra 2020.

ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15.2.2020 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie

a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte do 30.4.2020 na Daňový úrad v mieste

svojho bydliska. 2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2019 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.  

Tlačivo VYHLÁSENIE na poukázanie 2% z daní za rok 2019 - číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv18_1

Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2019 - číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv18_P

Tlačivo ŽIADOSŤ o ročné zúčtovanie dane za rok 2019

 

ZMENA v súvislosti s Covid19 - FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Daňové priznanie za rok 2019 ste povinní podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Tento termín je určený na 31.10.2020, kedy sú daňovníci povinní podať daňové priznanie za rok 2020. Priamo v daňovom priznaní  môžete uviesť príjemcu 2%.

FYZICKÁ OSOBA (SZČO)

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:

Daňové priznanie FO typ A - VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Daňové priznanie FO typ B - XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

PRÁVNICKÁ OSOBA

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom

IV. časť - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

 

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.

Mirka Hunčíková                                                                      František Míka

Riaditeľka                                                                                 Predseda správnej rady

 

Kontakt

  • ADRESA: Pražská 541/8, 040 11 Košice - Západ
  • + 421 903 821 676

Čo robíme

Podporujeme deti s onkologickými a hematologickými chorobami | Staráme sa o deti v terminálnom štádiu života | Venujeme sa rodinám po strate dieťaťa   Pôsobíme v Košickom a Prešovskom kraji | Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

Dnes 30 | Včera 35 | Tento týždeň 139 | Tento mesiac 824 | Spolu 367288