2% Z DANÍ ZA ROK 2020

 

MILÍ PRIATELIA, DOVOĽUJEME SI UCHÁDZAŤ SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2020

Údaje o prijímateľovi :

SVETIELKO POMOCI n.o.

Pražská 541/8, 040 11 Košice - mestská časť Západ

IČO : 45736171

Právna forma : nezisková organizácia

Ak ste sa rozhodli pomôcť aj vy, prostredníctvom poukázania vášho podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii SVETIELKO POMOCI, prinášame vám návod, čo musíte urobiť - platí aj

v prípade, ak máte posunutý termín na podanie daňového priznania za rok 2020.

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom

IV. časť - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5%     z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2%  z dane 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane

FYZICKÁ OSOBA (SZČO)

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:

Daňové priznanie FO typ A - VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Daňové priznanie FO typ B - XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

ZAMESTNANEC

Je potrebné, aby ste do 15.2.2021 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie

a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte do 30.4.2021 na Daňový úrad v mieste

svojho bydliska. 2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2020 minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.  

Tlačivo VYHLÁSENIE na poukázanie 2% z daní za rok 2020 - číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv18_1

Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2020 - číselné označenie v ľavom hornom rohu V2Pv18_P

Tlačivo ŽIADOSŤ o ročné zúčtovanie dane za rok 2020 

 

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať vaše 2% práve nám.

Mirka Hunčíková                                                                      František Míka

Riaditeľka organizácie                                                             Predseda správnej rady

 

Kontakt

  • ADRESA: Pražská 541/8, 040 11 Košice - Západ
  • + 421 903 821 676

Čo robíme

Podporujeme deti s onkologickými a hematologickými chorobami | Staráme sa o deti v terminálnom štádiu života | Venujeme sa rodinám po strate dieťaťa   Pôsobíme v Košickom a Prešovskom kraji | Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

Dnes 7 | Včera 42 | Tento týždeň 269 | Tento mesiac 650 | Spolu 377488