Svetielko pomoci už 15 rokov na východe Slovenska pomáha a podporuje onkologicky choré deti a ich rodiny

Tlačová správa

Košice 7. september 2021

Môže byť zlé na začiatku dobrého? Môže priniesť onkologické ochorenie dieťaťa s fatálnym koncom vôbec niečo pozitívne? Ak nekonečnú bolesť po jeho strate matka obetuje práci a pomoci pre deti a rodiny, ktoré bojujú s podobným osudom, tak áno. Už 15 rokov je toho dôkazom Miroslava Hunčíková a nezisková organizácia Svetielko pomoci v Košiciach. Založila ju ešte počas liečby dcéry Gabiky, ktorá však nakoniec v 17 rokoch prehrala dlhý a náročný boj s akútnou lymfoblastovou leukémiou.

„Mojej Gabike ju v necelých 13-tich rokoch diagnostikovali lekári na Oddelení detskej onkológie v Košiciach, tesne pred Vianocami v roku 2004. Počas dlhej a náročnej liečby som s ňou strávila na tomto oddelení nespočetné množstvo dní a nocí, aby som jej aspoň sčasti uľahčila utrpenie. Bola som nútená načas prerušiť prácu a bola som tak odkázaná na pomoc blízkych, ale aj cudzích ľudí. Na vlastnej koži som poznala, aké je to pre rodičov chorých detí náročné. Nielen po psychickej, ale aj materiálnej stránke. Preto som sa rozhodla pomáhať,“ priblížila životné skúsenosti, ktoré stáli na začiatku rozhodnutia byť oporou rodinám s podobným osudom, zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie SVETIELKO POMOCI Miroslava Hunčíková. „Gabike sa v marci 2008, po 15-tich mesiacoch od skončenia liečby, choroba vrátila. Statočne s ňou bojovala po druhý raz. Žiaľ, prehrala a odišla do neba... Jej srdiečko dotĺklo 20. septembra 2008. Ostala mi organizácia. Prácu v nej  som venovala a venujem Gabikinej pamiatke. Ako poďakovanie za jej statočnosť...“

SVETIELKO POMOCI n.o. sa svojou komplexnou činnosťou stalo na východe Slovenska pomocnou rukou pre ľudí, ktorí sa pre ochorenie dieťaťa ocitli v extrémne náročnej životnej situácii. V súčasnosti poskytuje kontinuálnu celoročnú pomoc rodinám detí s onkologickými a hematologickými ochoreniami v liečbe, po liečbe i v terminálnom štádiu života. Podporu rodinám poskytuje aj v prípadoch, keď v dôsledku choroby dieťa stratili. Pomoc je bezplatná a organizácia ju poskytuje v rámci Košického a Prešovského kraja.  Mirka Hunčíková je dnes  celospoločensky oceňovaná, okrem iného ako Filantrop roka či laureátka Krištáľového krídla. O jej skúsenosti prejavili záujem aj v susednom Zakarpatsku na Ukrajine a tak sa zapojila do projektu Európskej únie v rámci programu Partnerstvo bez hraníc. Nesie názov Spoločná iniciatíva na zlepšenie kvality života detí s onkologickými chorobami v Zakarpatskej oblasti, Košickom a Prešovskom kraji. Podstatou dvojročného projektu, ktorý vyvrcholí v októbri 2021, bolo nielen odovzdávanie skúseností, ale aj podpora v podobe materiálnej pomoci, ktorá vylepšila prístrojové vybavenie zdravotníckych zariadení na oboch stranách hranice v ktorých sa liečia detskí onkologickí pacienti.   

ZAČIATKY

Oficiálne začiatky organizácie sa viažu k dátumom 23. august 2006, keď bola zriadená ako neinvestičný fond, a 12. september 2006, keď získala povolenie a začala svoju činnosť. „Najskôr sme poskytovali rodinám len finančnú pomoc, potom sme pridali pobytové stretnutia s rodinami. Postupne sme videli aká široká je paleta potrebnej pomoci a pridávali sme ďalšie činnosti a aktivity,“  pripomenula M. Hunčíková. V júni 2011, aj vzhľadom na otvorenie Detského mobilného hospicu, Svetielko pomoci zmenilo právnu formu na neziskovú organizáciu.

ČINNOSŤ

V súčasnosti je už v silách organizácie ponúkať široké spektrum pomoci. Deťom a ich rodičom poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, pomoc a podporu psychológa, sociálneho pracovníka a rôzne aktivity v rámci arteterapie a kanisterapie. Na východe Slovenska zvlášť potrebná, hoci finančne aj veľmi náročná, je individuálna preprava detských pacientov. Či už z miest a obcí celého Košického a Prešovského kraja do nemocnice v Košiciach, alebo na špeciálne vyšetrenia do Bratislavy. „Od roku 2011 do vlaňajška sme najazdili takmer 870 tisíc kilometrov a uskutočnili skoro 4500 prevozov detí,“ poznamenala M. Hunčíková.

Organizácia okrem všestrannej podpory zabezpečuje rodičom, ktorí chcú byť počas liečby pri svojich deťoch, aj ubytovanie v Náhradnom domove Ligy proti rakovine v Košiciach. Medzi rokmi 2008 - 2020 tak zaistila ubytovanie pre bezmála 800 osôb, ktoré tam prenocovali vyše 4300 krát. „Väčšine tiež dobre padne, ak po príchode na oddelenie dostanú od nás tzv. balíčky pomoci. Nájdu v nich základné hygienické potreby a tiež užitočné informácie a kontakty, ktoré môžu počas náročnej liečby dieťaťa potrebovať,“ pripomenula riaditeľka Svetielka pomoci jednu z konkrétnych aktivít.

SVETIELKO POMOCI n.o. pomáha rodinám aj v styku s úradmi pri vybavovaní dokladov a sprostredkúva kontakty s ďalšími rodinami s rovnakým osudom. Od roku 2011 organizuje dvakrát ročne víkendové terapeutické stretnutia pre rodiny po strate dieťaťa. Hoci ich koronavírus načas zastavil, koncom augusta 2021 ich opäť obnovili.

Nevyliečiteľne chorí detskí pacienti a ich rodiny majú vďaka organizácii k dispozícii multidisciplinárny tím detského mobilného hospicu. Vznikol ako prvý na východnom Slovensku koncom roka 2012. Už deviaty rok  im tak poskytuje v domácom prostredí potrebnú zdravotnú a paliatívnu starostlivosť. „Pre deti v terminálnom štádiu onkologického ochorenia bezplatne zapožičiavame prístroje, zabezpečujeme kompletné materiálne vybavenie a lieky. Staráme sa o to, aby dieťatko prežilo posledné chvíle svojho života doma, s najbližšími, a čo najlepšie. Podľa seba viem, že byť spolu až dokonca, je dôležité,“ dodala M. Hunčíková.

VĎAČNOSŤ

Všetko toto by však M. Hunčíková spolu tímom, do ktorého patrí psychologička, špeciálna pedagogička, sociálna pracovníčka, koordinátorka pomoci rodinám, vodiči prepravnej služby a lekári a sestry Detského mobilného hospicu, nemohla robiť, ak by nebolo ochotných a štedrých darcov. „Neskromne musím priznať - teší ma, že za tie roky sme si vybudovali dôveryhodné meno ktoré je zárukou, že darované prostriedky zodpovedne využívame v prospech ľudí, ktorým sme sa zaviazali pomáhať,“ uviedla. Záleží jej na transparentnosti, ctí si poctivosť a verí, že iba takýto prístup k finančným prostriedkom od najväčších až po najmenších podporovateľov môže byť základom  dlhodobého fungovania organizácie. „Opakovane zdôrazňujem, a možno to ani neviem dostatočne vyjadriť, ako veľmi som všetkým tým ľuďom dobrej vôle vďačná a ako si vážim ich dôvery. Takíto ľudia s citlivým srdcom, často neznámi a mediálne neviditeľní,  sú nesmierne dôležití. Bez ich štedrosti a ochoty podporovať našu činnosť by sme nemohli pomáhať tým, ktorí nezavinene prechádzajú asi najťažším obdobím života. Podporu našich darcov vnímam nielen ako prejav ľudskosti, ale aj milosrdenstva v plnom slova zmysle,“ dodala.

 

Nájdete nás na Facebooku

x

x

 

Čo robíme

Pomáhame deťom s onkologickými a hematologickými chorobami v regióne východného Slovenska

Staráme sa v domácom prostredí o deti                         v terminálnom štádiu choroby

Venujeme sa smútiacim rodinám po strate dieťaťa

Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti                      s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

 

Kontakt

  • Pražská 541/8, 040 11 Košice - Západ

  • + 421 903 821 676

Dnes 28 | Včera 57 | Tento týždeň 85 | Tento mesiac 1356 | Spolu 402027