Špecializované sociálne poradenstvo

 

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO

SVETIELKO POMOCI n.o. poskytuje špecializované sociálne poradenstvo v súlade s rozhodnutím č. 12539/2017-M_OSS zo dňa 25.08.2017, ktoré bolo vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí rodiny Slovenskej republiky. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.09.2017.

V zmysle akreditačného rozhodnutia pracujeme s cieľovými skupinami:

rodiny s detským onkologickým pacientom v liečbe

rodiny s detským onkologickým pacientom v terminálnom štádiu liečby

 

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení za rok 2018 EON 2018

Poskytovateľ:                       SVETIELKO POMOCI n.o. 

Druh sociálnej služby:          Špecializované sociálne poradenstvo

Forma sociálnej služby:       Ambulantná a terénna

Odborný zástupca:               Mgr. Zdenka Behunová

Kontakt:                               +421 948 288 315

 

Kontakt

  • ADRESA: Pražská 8, 040 11 Košice
  • + 421 903 821 676

Čo robíme

Podporujeme deti s onkologickými a hematologickými chorobami | Staráme sa o deti v terminálnom štádiu života | Venujeme sa rodinám po strate dieťaťa | Pôsobíme v Košickom a Prešovskom kraji | Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

Dnes 23 | Včera 37 | Tento týždeň 94 | Tento mesiac 495 | Spolu 346921