Charitatívna reklama

 

Ako to funguje?

Od 1.1.2018 sú u vybranej skupiny daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) oslobodené príjmy z reklám do výšky 20 000 eur za zdaňovacie obdobie, ak budú využité na verejnoprospešný účel (uvedené v §50 ods.5 zákona o dani z príjmov) a použité najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli prijaté. Ak prijaté prostriedky na reklamu alebo ich časť nebudú v zákonom stanovenej lehote použité, musia sa zdaniť najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota. 

Čo to znamená pre vás?

Poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ak si u nás objednáte reklamu napr. umiestnením loga vašej firmy na našej webovej stránke, sociálnych sieťach, alebo propagačných materiáloch sú tieto výdavky na charitatívnu reklamu na strane podnikateľa daňovými výdavkami do výšky 20 000 eur, ktoré si môžete uplatniť v plnej výške po ich zaplatení.

Čo to znamená pre nás?

Príjem z charitatívnej reklamy je pre nás až do výšky 20.000 eur ročne oslobodený od dane. Tieto príjmy v plnej miere využívame na podporu projektov pomoci pre deti s onkologickými a hematologickými chorobami.

 

Zmluva o charitatívnej reklame

 Partneri charitatívnej reklamy pre tento rok

                                       

 

Kontakt

  • ADRESA: Pražská 541/8, 040 11 Košice - Západ
  • + 421 903 821 676

Čo robíme

Podporujeme deti s onkologickými a hematologickými chorobami                          Staráme sa o deti v terminálnom štádiu života  Venujeme sa rodinám po strate dieťaťa            Pôsobíme v regióne Košického a Prešovského kraji                                                            Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

Dnes 2 | Včera 22 | Tento týždeň 24 | Tento mesiac 616 | Spolu 386442