ĎAKUJEME všetkým darcom za jednorazové i pravidelné dary! ĎAKUJEME že nám pomáhate pomáhať!

 

ROK 2023

Dotácia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - 53523 EUR

Dotácia Košický samosprávny kraj - Špecializované sociálne poradenstvo - 22415,25 EUR

Donio n.f. pri Nadácii Pontis - Pomoc pre Ukrajinu #2 - 20000 EUR

UK Online Giving Foundation - 19481,22 EUR

Nadácia EPH - 1500 EUR

Dotácia Mesto Košice - Preprava detských onkologických pacientov - 1377,55 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Terapeutické stretnutie rodín po strate dieťaťa 2023 - 1 200 EUR

ROK 2022

Donio n.f. pri Nadácii Pontis - Pomoc pre Ukrajinu #1 - 56000 EUR

Dotácia Košický samosprávny kraj - Špecializované sociálne poradenstvo - 21212,26 EUR

Dotácia Mesto Košice - Preprava detských onkologických pacientov - 5400 EUR

Dotácia Mesto Košice - Pomoc pre Ukrajinu - 2500 EUR

Nadácia Kia - 1227 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Obnova materiálneho zabezpečenia detského mobilného hospicu - 1200 EUR

ROK 2021

Dotácia Košický samosprávny kraj - projekt Špecializované sociálne poradenstvo - 19841,55 EUR

Nadácia televízie Markíza - Priama podpora pre deti s onkologickými chorobami - 12000 EUR

Dotácia Mesto Košice - projekt Preprava detských onkologických pacientov - 5095,80 EUR

Nadácia EPH - Zlepšenie vybavenia detského mobilného hospicu - 4500 EUR

Dotácia ÚPSVaR na mimoriadnu finančnú pomoc pre zamestnancov sociálnych služieb - 3582,80 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Ochrana zdravia pred covidom19 - 1200 EUR

Nadace Via - Podpora detí s onkologickými a hematologickými ochoreniami - 1080 EUR

Nadácia Tatrabanky - Ochrana zdravia detí s onkologickými chorobami - 720 EUR

ROK 2020

Dotácia Košický samosprávny kraj - Špecializované sociálne poradenstvo - 18975,60 EUR

Dotácia Mesto Košice - Preprava detských onkologických pacientov - 3757,60 EUR

Nadácia Tatrabanka - Aktivity v teréne počas koronakrízy - 4500 EUR

Dotácia - Národný projekt prvá pomoc - 1306,83 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Projekt Pomoci rodinám s detským onkologickým pacientom

počas koronakrízy - 1 200 EUR

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 748,50 EUR

Nadácia Orange - Pomoc deťom z onkológie v Košiciach počas koronakrízy - 560 EUR

Nadace Via - Pomoc deťom z onkológie v Košiciach počas koronakrízy - 540 EUR

Nadácia Pontis - Naše mesto 2020 - 170 EUR

ROK 2019

Dotácia Košický samosprávny kraj - Špecializované sociálne poradenstvo - 16 792,56 EUR

Dotácia Mesto Košice - Preprava detských onkologických pacientov - 3 040,38 EUR

Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 2671,61 EUR

Nadácia televízie Markíza - Centrum sprevádzania rodín Košice a aktivity pomoci pre deti s onkologickými chorobami - 30 000 EUR

Centrum pre filantropiu pre Nadáciu Markíza a UniCredit Bank - Zlepšenie materiálneho vybavenia pre Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN Košice s účelom ochrany a podpory zdravia - 25 000 EUR

Nadácia EPH – projekt Zlepšenie prístrojového vybavenia detského hospicu - 6 000 EUR

Liga proti rakovine SR  - projekt Zlepšenie poskytovania praktickej pomoci pre detského onkologického pacienta a jeho rodinu v regióne Košického a Prešovského kraja - 5 000 EUR

Karpatská Nadácia – projekt Bež so srdcom na pomoc deťom s onkologickým ochorením - 3 321 EUR

Tesco nadácia - program Vy rozhodujete, my pomáhame, projekt Skvalitnenie prístrojového vybavenia KPAIM DFN Košice - 1 300 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Projekt Terapeutické stretnutia rodín po strate dieťaťa - 1 200 EUR

Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Markíza -1 000 EUR

dm Drogéria - projekt DM spoločne - 1 000 EUR

Nadácia Tatra banky - zamestnanecký program Dobré srdce, projekt Skvalitnenie prístrojového vybavenia KPAIM DFN Košice - 1 000 EUR

Nadácia Pontis - Naše mesto 2019 - 60 EUR

ROK 2018

Dotácia Košický samosprávny kraj - Špecializované sociálne poradenstvo - 12 431,25 EUR

Dotácia Mesto Košice - Preprava detských onkologických pacientov - 1 980 EUR

Dotácia ÚPSVaR - projekt Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na  trhu práce - 1 178,90

Liga proti rakovine SR -  projekty Revitalizácia a humanizácia priestorov pre poskytovanie psychologického poradenstva a Podpory rodín po strate dieťaťa - 5 000 EUR

Nadácia Orange - projekty Prepravná služba, Detský mobilný hospic, Starostlivosť o rodiny po strate dieťaťa, Materiálna pomoc pre rodiny - 5 000 EUR

Nadačný fond Slovanet pri nadácii Centra pre filantropiu - Projekt Terapeutické stretnutia rodín po strate dieťaťa - 1 200 EUR

Nadácia televízie Markíza - projekt sociálnej pomoci deťom s onkologickými chorobami - 1 000 EUR

Nadácia Centra pre filantropiu - projekt Zmiernenie sociálnej nestability rodín - 1 000 EUR 

Nadácia Tatra banky - zamestnanecký program Dobré srdce - projekt Revitalizácia náhradného domova pre rodičov a deti - 825 EUR 

 

ĎAKUJEME všetkým darcom za jednorazové i pravidelné dary! ĎAKUJEME že nám pomáhate pomáhať!

x

x

Čo robíme

Pomáhame deťom s onkologickými a hematologickými chorobami v regióne východného Slovenska

Staráme sa v domácom prostredí o deti                         v terminálnom štádiu choroby

Venujeme sa smútiacim rodinám po strate dieťaťa

Vznikli sme na základe osobnej skúsenosti                      s onkologickým ochorením dieťaťa

Podporte nás

 

Kontakt

  • Pražská 541/8, 040 11 Košice - Západ

  • + 421 903 821 676

Dnes 0 | Včera 57 | Tento týždeň 116 | Tento mesiac 1211 | Spolu 423990